/ زبان های خارجی /

کلاس های آنلاین انگلیسی

کلاس های خصوصی
در این دسته بندی
آموزش آنلاین زبان انگلیسی عمومی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی عمومی

فاطمه آذرمینا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین کتاب های BASIC

آموزش آنلاین کتاب های BASIC

زهرا زینی وند

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین کتاب FAMILY AND FRIENDS

آموزش آنلاین کتاب FAMILY AND FRIENDS

زهرا زینی وند

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین american english file

آموزش آنلاین american english file

زهرا زینی وند

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین گرامر مبتدی تا پیشرفته

آموزش آنلاین گرامر مبتدی تا پیشرفته

شقایق مجدی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

نیایش غفاری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین گرامر با کتاب‌های Essential Grammar in Use

آموزش آنلاین گرامر با کتاب‌های Essential Grammar in Use

فاطمه محمودی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

فاطمه قاسمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

شقایق مجدی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم

آموزش آنلاین زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم

فاطمه طوقانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی دبیرستان دوره اول و دوم

آموزش آنلاین زبان انگلیسی دبیرستان دوره اول و دوم

فاطمه محمدی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی صفر تا صد

آموزش آنلاین زبان انگلیسی صفر تا صد

زهرا زینی وند

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین مکالمه زبان انگلیسی

آموزش آنلاین مکالمه زبان انگلیسی

زهرا زینی وند

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

نرگس ابراهیمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی با Steps to understanding

آموزش آنلاین زبان انگلیسی با Steps to understanding

فاطمه محمودی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس