/ زبان های خارجی /

کلاس های آنلاین انگلیسی

کلاس های خصوصی
در این دسته بندی
آموزش آنلاین کتاب های BASIC

آموزش آنلاین کتاب های BASIC

زهرا زینی وند

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین کتاب FAMILY AND FRIENDS

آموزش آنلاین کتاب FAMILY AND FRIENDS

زهرا زینی وند

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین american english file

آموزش آنلاین american english file

زهرا زینی وند

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

نیایش غفاری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین گرامر با کتاب‌های Essential Grammar in Use

آموزش آنلاین گرامر با کتاب‌های Essential Grammar in Use

فاطمه محمودی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

فاطمه قاسمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم

آموزش آنلاین زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم

فاطمه طوقانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی دبیرستان دوره اول و دوم

آموزش آنلاین زبان انگلیسی دبیرستان دوره اول و دوم

فاطمه محمدی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

نرگس ابراهیمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی با Steps to understanding

آموزش آنلاین زبان انگلیسی با Steps to understanding

فاطمه محمودی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تاپ ناچ

آموزش آنلاین تاپ ناچ

احمد شیراوند

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

حمیرا خضرایی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین مکالمه مقدماتی زبان انگلیسی

آموزش آنلاین مکالمه مقدماتی زبان انگلیسی

فاطمه طوقانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی  IELTS

آموزش آنلاین زبان انگلیسی IELTS

مرصاد پارسانسب

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

فریبا عباس زاده

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس