/ مدرسه و کنکور /

کلاس های آنلاین دوره دوم متوسطه

کلاس های خصوصی
در این دسته بندی
آموزش آنلاین فلسفه و منطق رشته انسانی

آموزش آنلاین فلسفه و منطق رشته انسانی

فاطمه زعفرانی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین عربی

آموزش آنلاین عربی

علی صادقی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین تکنیک ها و روش های صحیح مطالعه متوسطه دوم تمام دروس

آموزش آنلاین تکنیک ها و روش های صحیح مطالعه متوسطه دوم تمام دروس

محمد صدیق باستان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ریاضیات متوسطه دوم و کنکور

آموزش آنلاین ریاضیات متوسطه دوم و کنکور

آزاده سادات سیدمهدی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ریاضیات متوسطه دوم

آموزش آنلاین ریاضیات متوسطه دوم

سعید پیرنیا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین ریاضیات گسسته

آموزش آنلاین ریاضیات گسسته

سعید پیرنیا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زیست شناسی با تکنیک های نوین مطالعه

آموزش آنلاین زیست شناسی با تکنیک های نوین مطالعه

محمد صدیق باستان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین فیزیک وریاضی پایه وکنکور

آموزش آنلاین فیزیک وریاضی پایه وکنکور

رضا میرزایی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس