/ زبان های خارجی /

کلاس های آنلاین دیگر زبان ها

کلاس های خصوصی
در این دسته بندی
آموزش آنلاین چینی شنیداری

آموزش آنلاین چینی شنیداری

مهسا ناظری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین چینی نوشتار

آموزش آنلاین چینی نوشتار

مهسا ناظری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین چینی عمومی

آموزش آنلاین چینی عمومی

مهسا ناظری

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان ایتالیایی مبتدی تا پیشرفته

آموزش آنلاین زبان ایتالیایی مبتدی تا پیشرفته

سحر قلی پور

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان ژاپنی از صفر تا پیشرفته

آموزش آنلاین زبان ژاپنی از صفر تا پیشرفته

سلین آریان

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین چینی عمومی

آموزش آنلاین چینی عمومی

سیدحسن امامی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین چینی اچ اس کی ۱-۵  HSK 1--5

آموزش آنلاین چینی اچ اس کی ۱-۵ HSK 1--5

سیدحسن امامی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان چینی سطح عمومی

آموزش آنلاین زبان چینی سطح عمومی

غزل رزم آهنگ

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان چینی سطح 4-1 دانشگاهی

آموزش آنلاین زبان چینی سطح 4-1 دانشگاهی

غزل رزم آهنگ

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان ژاپنی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش آنلاین زبان ژاپنی از مبتدی تا پیشرفته

هانیه اسماعیلی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان ایتالیایی

آموزش آنلاین زبان ایتالیایی

علیرضا زمان فشمی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین فن بیان چینی( 口语)

آموزش آنلاین فن بیان چینی( 口语)

سیدحسن امامی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان ژاپنی سطح  N5 و N4

آموزش آنلاین زبان ژاپنی سطح N5 و N4

زهرا روحانی زاده

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین زبان ایتالیایی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش آنلاین زبان ایتالیایی از مبتدی تا پیشرفته

نازیلا رجبی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس