/ فنی و مهندسی /

کلاس های آنلاین برنامه نویسی

کلاس های خصوصی
در این دسته بندی
آموزش آنلاین برنامه نویسی SQL

آموزش آنلاین برنامه نویسی SQL

سجاد کاشی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین برنامه نویسی وب

آموزش آنلاین برنامه نویسی وب

سجاد کاشی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین برنامه نویسی Desktop Application

آموزش آنلاین برنامه نویسی Desktop Application

سجاد کاشی

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین برنامه نویسی

آموزش آنلاین برنامه نویسی

فاطمه بشارت نیا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین طراحی الگوریتم

آموزش آنلاین طراحی الگوریتم

فاطمه بشارت نیا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین برنامه نویسی C

آموزش آنلاین برنامه نویسی C

فاطمه بشارت نیا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین برنامه نویسی ++C

آموزش آنلاین برنامه نویسی ++C

فاطمه بشارت نیا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین طراحی کامپایلر

آموزش آنلاین طراحی کامپایلر

فاطمه بشارت نیا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین معماری کامپیوتر

آموزش آنلاین معماری کامپیوتر

فاطمه بشارت نیا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین برنامه نویسی #C

آموزش آنلاین برنامه نویسی #C

فاطمه بشارت نیا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین برنامه نویسی جاوا

آموزش آنلاین برنامه نویسی جاوا

فاطمه بشارت نیا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس
آموزش آنلاین برنامه نویسی پایتون

آموزش آنلاین برنامه نویسی پایتون

فاطمه بشارت نیا

اطلاعات بیشتر و شرکت در کلاس