تصویر زمان خیری
☆ ☆ ☆ ☆ ☆

زمان خیری

تاریخ عضویت: 1400/07/08

بازخورد دوره ها

(0)

بازخورد پشتیبانی

(0)

بازخورد فروش فیزیکی

(0)

بازخورد مقالات

(0)

زمان خیری

نوازنده نی فمدرس و پژوهشگر موسیقی

 

مدرس هنرستان موسیقی و دانشکده موسیقی

 

استادان عبدالنقی افشارنیا، حسین دهلوی، فرهاد فخرالدینی، محمدعلی کیانی نژاد، محمدرضا لطفی

 

همکاری با استادان محسن نفر، داریوش طلایی، مسعود شعاری، حسین علیزاده،

آثار: بازشنود نی دوره قاجار، رنگ های قدیمی برای ساز نی، شوق

دوست همیشگی

از 730 تا 1459 روز عضو سایت

دوست همیشگی

فروشنده بااستعداد

از 5 تا 9 فروش

فروشنده بااستعداد
مقاله ای وجود ندارد
مقاله ای وجود ندارد
درخواست دوره
قوانین درخواست دوره


اطلاعات یافت نشد
اطلاعات یافت نشد