آموزش 101American Proverbs

دسته بندی : انگلیسی
مدت زمان : 1 ساعت و 44 دقیقه
تاریخ انتشار : 1400/08/25
مدرس : حسین نیک روش
فروشنده از این دوره پشتیبانی می کند
280,000تومان

برای دریافت محتوای دوره، باید دوره را خریداری کنید.


یادگیری زبان و فرهنگ  [انگلیسی] با ضرب المثل های رایج

از کتاب 101 ضرب المثل آمریکایی-انگلیسی 

 101american enlish proverbs  

این دوره شامل 101 اصطلاح کاربردی برای مکالمه و جمله بندی می‌باشد و مناسب برای زبان آموزان در سطح intermediate و upper intermediate است.


ضرب المثل هایی که در این دوره می آموزید:

- هر گردی گردو نیست !

- گدا و این همه ادعا ؟

- دوری و دوستی 

- کسی که خربزه میخوره پای لرزش هم  میشینه

-دو صد گفته چو نیم کردار نیست

- تره به تخمش میره ، حسنی به باباش

- اولین قدم همیشه مشکل ترین قدمه

- هر آن کو با خبر گردد مصون از هر خطر گردد

- کبوتر با کبوتر  ، باز با باز

- یک دست صدا نداره

- تو اول بگو با کیان زیستی پس آنگه من بگویم که تو کیستی

- هیچ جا خونه آدم نمیشه

- آشپز که دو تا شد آش یا شور میشه یا بی نمک

- دو نفری مصاحبته، سه نفری مزاحمته

- زیادی مته به خشخاش نذار

- قبل از انجام کار  سبک سنگینش کن

- تا تنور داغه بچسبون !

- خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

- فضول و بردن جهنم !

- لقمه اندازه دهنت بردار !

- جوجه رو آخر پاییز میشمرن

-دندون اسب پیشکشی رو نمیشمارن !

- کار  امروز را به فردا مسپار

- سرنا رو از ته گشادش نمیزنن !

- آب که از سر گذشت چه یک وجب چه چند وجب

- تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیز ها

- این دست اون دست نکن

- نا برده رنج ، گنج میسر نمیشود

- آنکه نترسید برد آنکه ترسید مرد

- قلم برنده تر از شمشیر است

- مگه شیش ماهه به دنیا اومدی ؟

...
عنوان تاریخ/زمان مدت زمان وضعیت
تنها دانش آموزان امکان مشاهده ی پشتیبانی دوره را دارند