آموزش آنلاین سه تار

دسته بندی : سه تار
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 950,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,800,000 تومان
یک جلسه 200,000 تومان

آموزش تار و سه تار بر اساس کتب سه گانه هنرستان تالیف اساتید خالقی،معروفی و زرینپنجه صورت میگیرد.علاوه بر اجرای کامل همه دروس سلفژ و ریتم خوانی دروس نیز تدریس میشود.هنرجو بعداز فراگیری سه کتاب هنرستان، به اختیار میتواند فراگیری یکی از روایتهای ردیف معروفی و یا برومند رو شروع کند.به موازات آموزش ردیف رپرتواری از آثار اساتید برجسته موسیقی ایرانی نیز تدریس خواهد شد.

تبلیغات