آموزش آنلاین سلفژ و تربیت شنوایی

دسته بندی : سلفژ
مدت کلاس : 30 دقیقه
یک جلسه آزمایشی رایگان
پکیج پنج جلسه : 800,000 تومان
پکیج ده جلسه : 1,500,000 تومان
یک جلسه 170,000 تومان

متد استاد شریف لطفی

درک ریتم

اینتروال یا فواصل متصل و منفصل

انواع گام ها

سرایش خط ملودی

آلتراسیون ها

مدگردی و بداهه خوانی

دیکته موسیقی و شنوایی

تبلیغات